" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: linh mục trừ quỷ

Chủ đề: linh mục trừ quỷ

Linh Mục Trừ Ma Quỷ

Cha Gabriele Amorth thực hiện gần 70,000 vụ trừ quỷ trong suốt 26 năm qua. Cha cho biết, ‘Thế giới phải biết có quỷ Satan. Ác quỷ có rất nhiều. Linh mục Ý 86 tuổi là nhà trừ tà của Giáo phận Roma cho biết: ‘Ác quỷ chuyên quyến dụ …

Chi tiết »