" />kinh thanh giuse - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh thanh giuse

Chủ đề: kinh thanh giuse

7 Lời Cầu Xin Với Thánh Cả Giesu

1. Xin ơn lành của Thánh Giuse Lạy Cha Thánh Giuse, xin Cha chúc lành cho con, cả phần xác lẫn phần hồn. Xin Cha chúc lành cho mọi quyết tâm, lời nói và hành động của con, cho mọi hoạt động và sai sót của con, cho mọi bước …

Chi tiết »