" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh đức mẹ la vang

Chủ đề: kinh đức mẹ la vang

Lời Cầu Cùng Đức Mẹ La Vang

Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho …

Chi tiết »