" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu cho gia đình

Chủ đề: kinh cầu cho gia đình

Kinh xin ơn bình an gia đình

Kính cầu xin ơn bình an cho gia đình Kính lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Xưa kia ba Đấng đã cùng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống khó nghèo ở Nagiaret. Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Thánh Gia. …

Chi tiết »