" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: hoa mân côi

Chủ đề: hoa mân côi

Vườn Hoa Mân Côi

Vườn Hoa MÂN CÔI – đẹp tựa vần thơ. Hoa BÁC ÁI – nở trên đường thăm viếng Hoa NHẪN NẠI – âm thầm cầu nguyện Hoa KHOAN DUNG – trước sự ác vẫn nở tươi. Hoa NHÂN TỪ – chia sẽ xót thương với đời. Cùng thấu cảm những …

Chi tiết »