" />hình lòng chúa thương xót - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: hình lòng chúa thương xót

Chủ đề: hình lòng chúa thương xót

Tranh gốc của Lòng Chúa Thương Xót

Ít ai biết rằng hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót không phải là một tác phẩm đơn thuần từ bàn tay họa sĩ, mà có nguồn gốc sâu xa từ vị nữ tu đã được tuyên thánh tại Ba Lan. Bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót rất quen thuộc đối …

Chi tiết »