" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: giuse vũ duy thống

Chủ đề: giuse vũ duy thống

Giỗ đầu Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống

Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư mời tham dự thánh lễ giỗ đầu tiên của Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, người từng nắm giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục về Văn Hóa từ …

Chi tiết »