" />giáo hội chính thống nga - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: giáo hội chính thống nga

Chủ đề: giáo hội chính thống nga

Đôi Nét Về Chính Thông Giáo

Danh xưng Chính Thống “Orthodoxy” được dùng trước tiên để chỉ lập trường của các giáo đoàn đã tham dự các Công đồng đại kết (Ecumenical Councils) Nicêa I (325), Ephêsô (431), và nhất là Chalcedon (451), trong đó, họ đã đồng chấp thuận và đề cao những giáo lý …

Chi tiết »