" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: giáo điểm tin mừng giờ lễ

Chủ đề: giáo điểm tin mừng giờ lễ

Giờ Lễ Giáo Điểm Tin Mừng Cha Long

Lịch lễ giáo điểm tin mừng Lịch lễ ngày thường: 17:00 Lịch lễ Chúa nhật: 15:00 – 19:00 Thông tin thêm Giáo phận: Sài Gòn Giáo hạt: Xóm Chiếu Giáo xứ: Giáo Điểm Tin Mừng Năm thành lập: 2009 Điện thoại: 0903 760 933 Email: chatrandinhlong@gmail.com Facebook: /Giaodiemtinmung Youtube: /UCglnUNAopTDZGHa8XprJawg

Chi tiết »