" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: đọc 50 kinh thay lễ chúa nhật

Chủ đề: đọc 50 kinh thay lễ chúa nhật

Giờ Kinh Tối Trong Gia Đình Ngày Chúa Nhật

01. Làm dấu thánh giá 02. Kinh Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa …

Chi tiết »