" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: danh cha

Chủ đề: danh cha

Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Bà ơi, có khi nào bà ăn cơm mà quên làm dấu thánh giá không? – Thưa cha: không bao giờ. *) Bà ơi, nhiều người thời này không dám làm dấu thánh giá công khai trước người đời. – Tại sao người ta chối Đạo Chúa dễ dàng vậy …

Chi tiết »