" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cứu rỗi

Chủ đề: cứu rỗi

Thế nào là tin để được cứu rỗi?

Hỏi: xin cha giải thích thêm về quan niệm cho rằng chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu rỗi, chứ không cần phải làm gì thêm về phía con người. Trả lời : Cứu rỗi là hy vọng hạnh phúc của mọi  người có niềm tin Thiên Chúa là …

Chi tiết »