" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa là tình yêu

Chủ đề: chúa là tình yêu

Lời Chúa Là Tình Yêu

Tình Yêu của Ta không bao giờ tàn phai ; không bao giờ lay chuyển ; không bao giờ chết. Cho dù các con đã gây nên sự gì đi chăng nữa 31/05/2014 Thứ bảy ngày 31 tháng 5 năm 2014, lúc 08:20 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, …

Chi tiết »