" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa kitô vua vũ trụ

Chủ đề: chúa kitô vua vũ trụ

Vấn nạn Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ ?

Sau khi Thượng Hội Đồng bắt Đức Giêsu, tờ mờ sáng họ giải Người đến tổng trấn Philatô. Một trong nhiều lý do họ cho rằng Giêsu phải chết đó là Thầy Giêsu xưng mình là Đấng “Mêsia”. “Kitô” là tiếng Hy Lạp, còn “Mêsia” là tiếng Híp Ri, có …

Chi tiết »