" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: chúa giêsu thánh thể

Chủ đề: chúa giêsu thánh thể

Cầu Cùng Chúa Giêsu Thánh Thể

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa hằng ao ước ban cho chúng con ơn bình an. Ơn bình an là hệ quả của một đời sống công bình bác ái. Ơn bình an của “lương tâm không hề trách con điều gì”. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình …

Chi tiết »