" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cho con mot niem tin

Chủ đề: cho con mot niem tin

Xin Cho Con Hiểu Được, Niềm Tin Nơi Con

Con tưởng rằng, con đã vững tin. Một niềm tin tuyệt đối, tin vào Thiên Chúa, là Đấng Toàn Năng Uy Quyền… Đó là khi, đời sống của con, đang được hưởng sự bình yên tốt lành. Chỉ có những lúc như thế, lòng con mới mạnh mẽ với niềm …

Chi tiết »