" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: cầu nguyện buổi tối

Chủ đề: cầu nguyện buổi tối

Tầm quan trọng của việc cầu nguyện buổi tối

Cầu nguyện trước khi ngủ đêm là điều quan trọng. Nhiều người cầu nguyện liên lỉ, tâm hồn luôn hướng về Chúa dù họ đang làm việc gì. Chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn khi phải quyết định một điều quan trọng. Việc cầu nguyện trước khi đi …

Chi tiết »