" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ân là gì

Chủ đề: ân là gì

Tất Cả Là Hồng Ân

Có một bà lão đạo đức, nhưng nghèo đến nỗi không có đủ tiền mua gạo ăn. Hôm nọ, đói quá không làm gì nổi, bà chỉ còn cách qùy gối giữa nhà, hết lòng tha thiết van nài cùng Chúa: – Lạy Chúa, xin giúp con có gạo nấu …

Chi tiết »