" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: 15 kinh nguyện chúa mặc khải cho thánh nữ brigitta

Chủ đề: 15 kinh nguyện chúa mặc khải cho thánh nữ brigitta

15 Kinh Nguyện Thánh Brigitta

Kinh nguyện được: Ðức Giáo Hoàng PIÔ IX chuẩn nhận Nhân Tháng Các Linh hồn HÔI ĐỨC MẸ MÂN CÔI xin Chia sẻ bài này rất quan trọng nó khá dài… Nhưng vì Chúng ta cần cứu các LINH HỒN NÊN CỐ GẮNG ĐỌC I- GỐC TÍCH Thánh nữ Brigitta …

Chi tiết »