Tên thờ qu ỷ thất bại trong tha’ch thư’c pha’p ly’ để...

Tên thờ qu ỷ thất bại trong tha’ch thư’c pha’p ly’ để bỏ hàng chữ “In God We Trust” khỏi tờ giấy bạc.

Một tòa kháng a’n Hoa Kỳ đã ra pha’n quyê’t chô’ng lại một tên thờ qu,ỷ ở Chicago đã nộp đơn kiện để tìm cách loại bỏ hàng chữ “In God We Trust” (Chúng Ta Tín Thác Vào Chúa) khỏi tờ giấy bạc.

Pha’n quyê’t được công bố vào ngày 31 tháng Năm nhận định rằng “một người có lý trí sẽ không thấy khẩu hiệu trên tờ giấy bạc là một cổ vũ cho tôn giáo.” Kenneth Mayle tự coi mình là một kẻ thờ q,uỷ đã nộp đơn lần đầu vào tháng Năm 2017. Tòa sơ thẩm đã bác bỏ vụ kiện và tên này đã kha’ng a’n.

Tên thờ q,uỷ 36 tuổi này đã nói với tờ Chicago Tribune rằng khi mang và x,ử dụng tờ giấy bạc với khẩu hiệu “ In God We Trust” làm cho hắn cảm thấy như là bị ép buộc phải tham gia vào một “nghi thức phục tùng” bằng cách loan truyền một thông điệp tôn giáo mà hắn không muốn.

Hắn không muốn dùng thẻ tín dụng hay thẻ ngân hàng vì sợ bị ph,ạt trả trễ và trả lệ phí trong trường hợp thiếu tiền trong trương mục cũng như lý do không an toàn và rằng hắn sẽ dùng tiền điện tử cho tất cả các giao dịch.

Tòa kháng án Hoa Kỳ vùng 7 giải thích rằng câu khẩu hiệu trên tờ giấy bạc “cũng tương tự như nhiều cách khác trong những biểu tượng thế tục chứng tỏ một sự tôn trọng di sản tôn giáo của quốc gia”, chẳng hạn như dòng chữ “một quốc gia dưới sự che chở của Thượng Đế” trong lời Tuyên Thệ Trung Thành.

Một vụ kiện tương tự cũng nhận được một phán quyê’t vào ngày 29 tháng Năm của Tóa Kháng Án Hoa Kỳ vùng 6.

Trong vụ kiện đó, một nhóm những kẻ vô thần và nhân quyền lập luận rằng khẩu hiệu trên tờ giấy bạc bắt chúng “mang, xa’c quyê’t và truyền bá một thông điệp không được tán thành trong một cách mà… nó vị phạm niềm tin tôn giáo căn bản của chúng.”

Một nguyên đơn người Do Thái cũng lập luận rằng “sự tham gia vào bất cứ hành vi nào mà cuối cùng dẫn đến việc in ấn bừa bãi tên G-d (Chúa) trên một văn bản thế tục hay đến sự phá bỏ tên G-d đã được in ấn là một t,ội.”

Tòa án cấp thấp đã bãi bỏ vụ kiện này với lý do việc xử dụng, giao dịch tiền mặt không thúc ép sự cải đạo.

Tóa kháng án đồng ý với phán quyết của tòa cấp thấp và rằng các nguyên đơn đã không “trưng bày được một ý định cụ thể nào chứng tỏ chính quyền đã vi ph,ạm, hạn chế hay đa`n a’p những niềm tin tôn giáo khác” qua những hàng chữ khẩu hiệu trên tờ giấy bạc.

Mặc dầu các nguyên đơn nói rằng họ thích dùng tiền mặt hơn là dùng thẻ tín dụng hay thẻ ngân hàng, tòa a’n nói rằng sự chọn lựa thay thế đa dạng này có nghĩa là các nguyện đơn không bị bă’t buộc “phải chọn giữa việc vi phạm niềm tin tôn giáo của họ hay tổn thương do một hậu quả nghiêm trọng” và do đó không thể chứng tỏ một gánh nặng đáng kể trên việc thực hành tự do tôn giáo của họ.

Hàng chữ “In God We Trust” là một khẩu hiệu chính thức của Hoa Kỳ. Lần đầu tiên xuất hiện trên một loại tiền kẽm của Hoa Kỳ vào đầu năm 1864. Một đạo luật năm 1956 đòi buộc tất cả loại tiền của Hoa Kỳ phải in hàng chữ này.

Khẩu hiệu này đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện từ năm 1970, nhưng tất cả các vụ ấy đã bị các tòa a’n bác bỏ.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY