Ơn Cứu Chuộc

Ơn Cứu Chuộc

Thầy loan báo với các anh em,

Thầy sẽ đi Giê-ru-sa-lem,

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

chịu khổ đau, treo trên thập giá,

ba ngày sống lại cùng anh em.

Thầy ơi !! đừng, Chúa Cha yêu thương.

Lui phía sau người bị quỷ vương,

Tư tưởng phàm nhân không phải Chúa.

Đừng can ngăn, bịn rịn, ma vương.

Ai muốn theo Thầy phải bỏ mình,

ai yêu mạng sống chẳng trường sinh.

Phúc ai tuẫn giáo vì danh Chúa,

Ngày cánh chung vui mừng tái sinh

Ôi!! Vua chí thánh, Vua uy linh,

cam chịu chết và đã phục sinh

Cho hết thảy nhân gian tội lỗi,

Vĩnh hằng bên cạnh Cha quyền linh

Chúa chịu nạn, cho con phục sinh ??

Nhờ mầu nhiệm Đấng Thánh cao siêu

Con nên nghĩa tử trong lòng Chúa.

Ngày tái lâm tràn đầy phúc vinh.

Paul Nguyễn Minh Thông

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY