Kinh Thánh & Tài Liệu

Kinh Thánh & Tài Liệu

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BA 13-02-2018)

+ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ý cầu nguyện: Cầu cho thân nhân và ân nhân Cầu cho tổ quốc 01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ HAI 12-02-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Thứ Hai ngày 12-02-2018 Tuần VI Mùa...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Thứ Hai ngày 12-02-2018 Tuần VI Mùa Thường Niên, năm B Lời Chúa: Mc: Mc 8, 11-13 + BÀI ĐỌC I:...

KINH NGUYỆN BUỔI SÁNG THỨ HAI ngày 12-02-2018

Kính Đức Chúa Thánh Thần Kính các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Raphael, Gabriel và các Thiên Thần Bản mạnh * Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY CHÚA NHẬT 11-02-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Chúa Nhật ngày 11-02-2018 Tuần VI Mùa...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Chúa Nhật ngày 11-02-2018 Tuần VI Mùa Thường Niên, năm B Lời Chúa: Mc 1, 40-45 + BÀI ĐỌC I: Lv...

KINH NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT (11-02-2018)

+ Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội, Cầu cho con người và những...

Cầu nguyện xin Thánh Pérégrin chữa bệnh ung thư

Lời cầu nguyện cực mạnh để xin Thánh Pérégrin chữa bệnh ung thư fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-02-08 Chúng ta cầu nguyện xin Thánh Pérégrin, thánh bổn...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ BẢY 10-02-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Thứ Bảy ngày 10-02-2018 Tuần V Mùa...

✞ LỜI CHÚA MỖI NGÀY ✞ Thứ Bảy ngày 10-02-2018 Tuần V Mùa Thường Niên, năm B Lời Chúa: Mc 8, 1-10 + BÀI ĐỌC I: 1...