Kinh Thánh & Tài Liệu

Kinh Thánh & Tài Liệu

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ HAI ngày 21/05/2018

Kính Đức Chúa Thánh Thần Kính các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Raphael, Gabriel và các Thiên Thần Bản mạnh * Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ vụ...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY CHÚA NHẬT 20/05/2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT (20-05-2018)

+ Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội, Cầu cho con người và những...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ BẢY 19-05-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BẢY (19-05-2018)

+ Kính Nhớ Mẹ Maria Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... nhữngq người...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ SÁU 18-05-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ SÁU 18-05-2018

+ Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ,...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ NĂM ngày 17-05-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

ĐỒNG “DOLLAR” ĐƯỢC ĐẶT THEO TÊN ÔNG NGOẠI CHÚA GIÊSU

Greenbacks”, “bucks”, “moola”, “dough”, “bacon” là những từ lóng để chỉ đồng tiền rất phổ biến trong đời sống hiện nay đến nỗi chẳng...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ NĂM 17-05-2018

+ Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể + Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ Cho ơn gọi...