Kinh cầu xin Đức Mẹ che chở cho căn nhà của chúng...

Kinh cầu xin Đức Mẹ che chở cho căn nhà của chúng ta

Lạy Mẹ Maria nhân lành, Mẹ có tâm hồn tinh tuyền và đau khổ, chúng con xin nhận Mẹ làm Mẹ, làm Nữ Vương căn nhà này. Xin Mẹ gìn giữ căn nhà này khỏi mọi sự d ữ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên T ội, hôm nay con xin nhận Mẹ làm Mẹ, làm Chủ căn nhà chúng con. Con xin Mẹ gìn giữ căn nhà con khỏi lửa, nước, sấm sét, giông bão, động đất, bùa y ếm, tr ộm cắp, nổi loạn, ch iến tr anh, tất cả mọi s ự d ữ.

Xin Mẹ ban phép lành và gìn giữ tất cả những ai ở trong căn nhà này. Xin Mẹ cho họ ơn tránh mọi t ội l ỗi, phạm thượng, chia rẽ, b ệnh tật, ch ết thình lình, t ai n ạn và những chuyện bất hạnh khác.

Xin Mẹ cho căn nhà này luôn dâng hiến cho Mẹ và cho Chúa Giêsu con Mẹ.

Amen

 

 

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY