T5, 12 / 2017 10:30 Chiều | Đức Tin Jesus

Tổng giáo phận New York trả 40 triệu đôla tiền bồi thường cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục

cath.ch, Maurice Page, 2017-12-13

Bản báo cáo ngày 7 tháng 12 trong khuôn khổ “Chương trình độc lập để giải hòa và bồi thường” của giáo phận New York cho biết, giáo phận New York đã bồi thường 40 triệu đôla cho 189 nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục do các thành viên trong hàng giáo sĩ New York lạm dụng.

Khoảng 200 nạn nhân được loan báo để tham dự chương trình đặc biệt này. Tổng giáo phận nhắc lại trong bản báo cáo, sự đau buồn và nhục nhã của mình với tất cả những gì mà các nạn nhân phải chịu đựng. Chương trình nằm trong các nỗ lực của giáo phận để lặp lại sự hối tiếc của giáo phận đối với những người khi còn nhỏ đã bị linh mục hay thầy phó tế xúc phạm tình dục.

Dù việc ghi tên vào Chương trình độc lập giải hòa và bồi thường đã kết thúc, nhưng việc bồi thường chưa hoàn tất và các kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong các tháng sắp tới.

Bản báo cáo cho biết, các nạn nhân không phải chỉ quan tâm đến vấn đề tài chính nhưng họ còn muốn thấy dấu hiệu rõ rệt của ước muốn tha thứ và giải hòa của Giáo hội. 

Việc bồi thường được tài trợ qua vay nợ

Việc bồi thường được tài trờ qua việc vay nợ dài hạn. Tổng giáo phận cho biết, giáo phận không dùng bất cứ khoản tiền ân nhân đóng góp nào trong các chương trình tông đồ và mục vụ.

Tổng giáo phận nhắc lại, việc áp dụng Hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ được các giám mục Mỹ chuẩn chi năm 2002, xác định tuyệt đối không dung thứ đối với các giáo sĩ phạm tội, loại họ ra trong tất cả các công việc mục vụ; một sự hợp tác hoàn toàn với pháp luật; công khai báo cho nhà chức trách biết các vi phạm và có chương trình giáo dục cho tất cả mọi người về các biện pháp an toàn cho trẻ em. Hiến chương được cập nhật hóa năm 2005 và sau đó là năm 2006.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin xem thêm: