T6, 11 / 2023 5:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Kể từ năm 2000, Giáo hội chọn Chúa nhật sau Chúa nhật Phục sinh được xem là Chúa nhật của Lòng thương xót Chúa. Năm nay, Đức Phanxicô cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và gặp gỡ với các vị thừa sai Lòng thương xót.

Các vị thừa sai của Lòng thương xót là các linh mục trong suốt năm thánh Lòng thương xót Chúa 2016 đã đến khắp nơi trên thế giới để tha thứ cho các tội lỗi nghiêm trọng. Việc đến các châu lục là do sự tình nguyện của các linh mục hoặc do sự điều phối của các vị giám mục hay bề trên.

Sau năm 2016, Đức Phanxicô tiếp tục duy trì vai trò của các linh mục này, ngài nhắc nhở họ đừng quên họ cũng là những hối nhân, mặc dù họ có một sứ mệnh đặc biệt là đem tinh thần hòa giải đến cho những người cần đến nhất.

(Theo Romereports)