T6, 11 / 2023 5:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Ngày 22.4.2018, Đức Phanxicô đã truyền chức linh mục cho 16 phó tế tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô.

Các Linh Mục là những người được Chúa Giêsu đặc biệt lựa chọn để tiếp tục sứ mệnh của Ngài là Thầy, Linh Mục và Mục Tử, để xây dựng Thân Mình Chúa Kitô là Giáo Hội,  Dân Thiên Chúa và Đền thờ của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho 16 phó tế.

16 phó tế gồm: 6 người Ý, những người khác đến từ Colombia, El Salvador, Madagascar, Croatia, Myanmar, Peru và thầy Phaolô Đỗ Văn Tân của Việt nam.

Chúa nhật thứ tư Phục Sinh là lễ Chúa Chiên Lành, ngày dành để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu trên toàn thế giới.

(Theo Romereports)