T6, 11 / 2023 5:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Kể từ khi thoái vị cách đây 5 năm, Đức Bênêđictô XVI hầu như sống ẩn mình, rất ít khi tiếp xúc với công chúng. Tuy nhiên, ngài vừa công bố tình trạng tinh thần và sức khỏe của mình bằng một lá thư gửi cho giới báo chí Ý.

Bức thông điệp dài 9 dòng này được gửi đến tờ Corriere della Sera ở Rome vào sáng thứ ba vừa qua, có cả chữ ký của ngài. Đức Bênêđictô XVI bày tỏ lòng cảm kích đối với tờ báo và các độc giả, những người luôn quan tâm đến cuộc sống của ngài sau khi thoái vị.

Với nội dung ngắn gọn, Đức Bênêđictô XVI đề cập sức khỏe của mình là “trong tình trạng thể chất suy giảm”, và thừa nhận đang “trên đường hành hương về nhà Cha”.

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh: “Đó là một phước lành bảo bọc giai đoạn khó khăn sau cùng này, và sẽ mở rộng ra bởi một tình yêu và lòng tốt mà tôi không bao giờ hình dung được”.

Chúa nhật 11.2 đánh dấu kỷ niệm 5 năm ngày Đức Bênêđictô XVI thoái vị.

Thiện Tâm (Theo Romereports)