T6, 11 / 2023 5:18 Chiều | Đức Tin Jesus

Vào Chúa nhật 25.3, Đức Thánh Cha đã chủ tế lễ Lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Rất nhiều cành cọ và ôliu được trang trí cho Chúa nhật lễ Lá, khởi đầu của Tuần Thánh.

Đức Phanxicô đã bắt đầu thánh lễ với cuộc rước để tưởng nhớ lại sự kiện Chúa Giêsu đi vào thành Giêrusalem.

Dưới đây là một số hình ảnh của thánh lễ tại Vatican:

(Theo Vatican News)