T3, 12 / 2017 6:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Vatican, 05/12/2017 (MAS) – Vào Thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố thông điệp của Ngài về Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi 2018, suy tư về ba khía cạnh của mọi ơn gọi: lắng nghe, biện phân, và sống.

Ngày Ơn Gọi lần thứ 55 sẽ được tổ chức vào ngày 22/04 năm tới.

Lắng nghe, biện phân, và sống: những điều này trở thành trọng tâm của thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi.

Đức Thánh Cha nói năm 2018 là năm đặc biệt cho ơn gọi, vì Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ suy tư về giới trẻ, đặc biệt là “mối quan hệ giữa giới trẻ, niềm tin và ơn gọi”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ người Kitô Hữu rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngừng kêu gọi người nam nữ hãy đi theo Ngài.

“Chúng ta không phải là những nạn nhân của sự tình cờ hay bị đánh cho trôi dạt trong một chuỗi các biến cố không liên hệ với nhau; trái lại, đời sống của chúng ta và sự hiện diện của chúng ta trên thế giới này là hoa trái của một ơn gọi thánh”.

Ngài nói mầu nhiệm Nhập Thể cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa liên lỉ “đến để gặp gỡ chúng ta”, ngay cả trong những lúc gặp khó khăn.

“Trong sự đa dạng và độc đáo của mỗi và mọi ơn gọi, cá nhân và giáo hội, thì cần có sự lắng nghe, biện phân và sống lời này vốn mời gọi chúng ta từ trên cao và, trong khi giúp chúng ta phát triển những tài năng của mình, giúp chúng ta trở thành những khí cụ của ơn cứu độ trong thế giới và hướng dẫn chúng ta đến hạnh phúc tròn đầy”.

Một tâm hồn lắng nghe

Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm rõ rằng “Thiên Chúa đến âm thầm” và rằng, “không có một tâm hồn lắng nghe, thì tiếng nói của Ngài có thể bị “cuốn phăng” bởi những thứ lo ra của đời sống hằng ngày”.

“Ngày nay lắng nghe trở thành ngày càng khó hơn, bị nhận chìm khi chúng ta đang sống trong một xã hội đầy tiếng ồn, quá bị kích động và bị đánh bom bởi nhiều thông tin…Điều này sẽ ngăn cản chúng ta khỏi việc dừng lại và vui hưởng hương vị của sự chiêm niệm, suy tư cách bình an về những biến cố cuộc đời chúng ta, ra đi làm việc bằng niềm tin vào kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và sinh hoa trái. Ngài nói người Kitô Hữu cần “biện phân cẩn thận trước lời Chúa và câu chuyện đời Ngài, cũng như biết chú ý đến những chi tiết của đời sống chúng ta”.

Biện phân

Nói về biện phân thiêng liêng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đây là một “tiến trình mà qua đó người ta đưa ra những chọn lựa nền tảng, trong khi đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng nói của Thần Khí, bắt đầu bằng sự chọn lựa tình trạng sống của bản thân”.

Ngài nói ơn gọi Kitô Giáo luôn luôn có một chiều kích ngôn sứ, bởi vì những biến cố hiện tại trong đời sống một người và trong thế giới cần phải được xem xét “dưới ánh sáng lời hứa của Thiên Chúa”.

“Mọi người Kitô Hữu đều cần lớn lên trong khả năng “hiểu được bên trong” đời sống của mình và hiểu mình được Thiên Chúa gọi đi đâu và cho điều gì, để có thể thi hành sứ mạng của mình”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sống ơn gọi của bản thân

Đức Giáo Hoàng thêm vào một dòng khẩn thiết. “Ơn gọi là hôm nay! Sứ mạng Kitô Giáo là ngay bây giờ”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Mỗi người chúng ta đều được kêu gọi – bất luật là đời sống giáo dân trong hôn nhân, đời sống linh mục trong sứ mạng thừa tác, hay đời sống thánh hiến đặc biệt – để trở thành chứng nhân của Chúa, ở đây và bây giờ”.

Mọi người đều được mời gọi để sống ơn gọi của mình, Đức Giáo Hoàng nói, và không có lý do gì để sợ ơn gọi của Thiên Chúa, ngay cả một đời sống tận hiến vì nước Thiên Chúa.

“Thật tuyệt vời – và ân sủng lớn lao – để hoàn toàn và mãi mãi tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của chúng ta”.

Đan Sĩ (Theo Vatican Radio)