T3, 06 / 2019 1:23 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi 80:

Kính thưa Cha, trước khi vào đạo con đã theo đạo Phật, và con lập gia đình với một người theo đạo Ông Bà. Sau một năm chung sống vợ chồng, con vô đạo Kitô giáo, nhưng chồng con không chịu lên nhà thờ để gặp một vị linh mục làm phép chuẩn để xác nhận hôn nhân của con (vì nay con là người Công Giáo).

Vậy thưa Cha, con muốn hỏi: vợ chồng con chung sống và quan hệ chuyện xác thịt vợ chồng bình thường thì con có tội trọng hay không? Và trước kia chúng con đám cưới trước khi con vào đạo thì hôn nhân của con có hợp lệ trước mặt Thiên Chúa hay không? Xin Cha giúp con thông hiểu phần hôn nhân của con. Xin Chúa ban mọi ơn lành sáng suốt cho Cha. Con chân thành cám ơn Cha.
Maria Therese LP

Đáp:

Chị Maria Therese thân mến,
Nếu trước mặt Thiên Chúa, việc hôn nhân của chị đã thành sự trước khi chị gia nhập đạo Công Giáo thì không có gì thay đổi về hôn nhân khi chị chịu Phép Thánh Tẩy. Không cần xin phép chuẩn hay làm bất cứ thủ tục gì về hôn nhân. Trước mặt Chúa anh chị đã là vợ chồng hợp pháp và thành sự. Do đó về quyền lợi và trách nhiệm của hôn nhân (kể cả việc chăn gối) anh chị có đầy đủ và hợp pháp. Khi nào anh muốn theo đạo Công Giáo và được chịu phép Thánh Tẩy nữa thì cuộc hôn nhân của anh chị tự động thành Bí Tích Hôn Nhân mà không cần thủ tục gì bổ túc thêm. Hiện nay cuộc hôn nhân của anh chị là hôn nhân hợp pháp, tuy không phải là bí tích. Bí tích hôn nhân chỉ có đối với những cặp vợ chồng mà cả hai người đều đã chịu phép Rửa. Vậy xin chị an tâm sống trong cuộc hôn nhân hiện tại.