phép chuẩnTag: 

Phép chuẩn trong hôn nhân

Phép chuẩn trong hôn nhân

T3, 06 / 2019 1:23 Sáng
Hỏi 80: Kính thưa Cha, trước khi vào đạo con đã theo đạo Phật, và con lập gia đình với một người theo đạo Ông Bà. Sau một năm chung sống vợ chồng, con vô đạo Kitô giáo, nhưng chồng con không...