T2, 01 / 2018 10:05 Sáng | Đức Tin Jesus

Kính cầu xin ơn bình an cho gia đình

Kính lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu.

Xưa kia ba Đấng đã cùng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống khó nghèo ở Nagiaret.

Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Thánh Gia.

Xin cho mọi người già trẻ lớn bé trong gia đình chúng con:

Biết kính mến Chúa và thương mến nhau,

Biết kính trọng và thông cảm cho nhau/ khi vui cũng như khi buồn,

Biết nhẫn nhục hòa giải/ khi tính tình và cách cư xử khác biệt.

Biết quảng đại tha thứ/ và chấp nhận những điều hay dở của nhau/ để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc như Thánh Gia xưa.

Xin giúp chúng con trở thành chứng nhân của Chúa/ biết nhiệt thành làm việc tông đồ/ và sốt sắng rao truyền Danh Chúa cho những người chung quanh chúng con.

Chúng con cầu xin/ nhờ công nghiệp Chúa Kitô/ Chúa chúng con/ Amen.

Kinh cầu bình an Công Giáo
Kinh cầu bình an Công Giáo