kinh cau binh an cho gia dinhTag: 

Kinh xin ơn bình an gia đình

Kinh xin ơn bình an gia đình

T2, 01 / 2018 10:05 Sáng
Kính cầu xin ơn bình an cho gia đình Kính lạy Thánh Cả Giuse, Đức Trinh Nữ Maria và Chúa Giêsu. Xưa kia ba Đấng đã cùng nhau chia vui sẻ buồn/ qua cuộc sống khó nghèo ở Nagiaret....