T2, 06 / 2018 9:46 Sáng | Đức Tin Jesus

( Mời quý ACE đọc để cảm thấu sức mạnh của Kinh Mân Côi, ĐỨC MẸ đã giúp Giáo dân Trà Kiệu chiến thắng thế nào trước thế lực địch thù đông gấp nhiều lần)

Trà Kiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trước đây là thủ đô đầu tiên của nước Chiêm Thành.

Trà Kiệu, linh địa của Chiêm Quốc, hiện nay là một trong những linh địa của Việt Nam.

Từ năm 1870, Trà Kiệu đã có khoảng 4.000 giáo dân, những trái cây đầu mùa trên cánh đồng truyền giáo ở Miền Trung.

Năm 1885 hưởng ứng hịch Cần Vương, phong trào Văn Thân nổi dậy với khẩu hiệu «… sát tả », tức là sát hại những người sống đạo Thiên Chúa mà Văn Thân cho là đạo tà. Năm này là năm bắt đạo nhiều nhất ở Việt Nam :

• 22 linh mục, 60 Thầy giảng, 300 nữ tu và 30.000 giáo dân bị sát hại.

• 250 nhà thờ và nhà nguyện, 2 chủng viện, 40 trường học, 17 viện mồi côi, 13 dòng và hầu hết nhà cửa của 55.000 giáo dân bị đốt phá.

• 200 xứ đạo từ Đà Nẵng trở vào gần hoàn toàn tan rã.

Ngày 1.7.1885, đồng số phận, Trà Kiệu bị 4.000 quân Văn Thân bao vây thình lình.

Linh mục Nhơn, chánh xứ với 2.000 giáo hữu chỉ biết ẩn náu dưới cánh tay Mẹ Maria. Với một tinh thần quyết tử, để bảo vệ Đức Tin, suốt 21 ngày họ tổ chức tự vệ với giáo mác.

Mỗi lần chống cự lại, nam nữ trẻ già sốt sắng lần hạt Mân Côi trước ảnh Đức Mẹ.

Quân Văn Thân võ trang đầy đủ và đông gấp mấy lần quân phòng thủ. Họ đã chiếm các đồn Bửu Châu, phía đông và Kim Sơn, phía tây, và đặt súng hạng nặng bắn xả vào Trà Kiệu. Người ngoại quốc ngoài biển đếm độ 500 phát đại bác bắn phá làng Công Giáo này.

Quân tự vệ đã chống lại nhiều đợt tấn công và cố giải vây. Ngày 8.7.1885 trận chiến xảy ra ác liệt, quân Cần Vương tổng tấn công và tiến sát vào lũy tre làng. Đội nữ binh trang bị võ trang dao rựa, quyết tử trước ảnh Đức Mẹ, đã phá được vòng vây phía tây. Quân Cần Vương vừa chạy vừa la : « Đạo quân xông xa đông quá, chạy thôi ».

Ba mặt kia nghe cũng cùng rùng kéo nhau tẩu tán, bỏ lại vô số súng đạn và gươm giáo. Những ngày kế tiếp trọng pháo từ hai phía đông tây bắn tới tấp nhắm nhà thờ Trà Kiệu.

Một khẩu thần công lớn từ tỉnh kéo đến cách nhà thờ 100 mét do một pháo quan điều khiển đã nhả đạn liên hồi đến nhà thờ, nhưng chỉ trúng một phát nhẹ, còn lưu dấu tích đến ngày nay.

Đến sau, sĩ quan đó tiết lộ :

– Cố ý bắn Người Đàn Bà xinh đẹp, áo trắng tinh, đứng ngay trên nóc nhà thờ, mà cứ bị bắn quá cao, chỉ trúng có một phát, mà trúng nhà thờ thôi.

Quân Văn Thân đóng trên đồi Kim Sơn vẫn kêu rằng :

– Lạ thật, Người Đàn Bà kia cứ đứng mãi trên nóc nhà thờ, dù ta cố nhắm thế nào cũng không bắn trúng.

Cha xứ và giáo dân nghe nói, nhìn lên không ai thấy, chỉ có bà Chính và bà Nhã thấy được Đức Mẹ.

Ngoài ra quan lính tấn công còn thấy nhiều thiếu niên mặc âu phục trắng từ trên không xuống lũy tre xanh cầm gươm bạc sáng ngời đánh giúp quân Công Giáo.

Ngày 21.7.1885, thừa thắng xông lên, quân tự vệ trở lại thế công, bao vây đồn Bửu Sơn và kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ Giáo dân Trà Kiệu tử trận 40, bên kia trên 300 tử thi đều được an táng hết sức tốt đẹp.

Trong những năm khói lửa, Đức Trinh Nữ Maria còn tái xuất ở chốn sông Thu núi Bửu để hỗ trợ con dân Việt Nam, như luôn luôn nói lên lòng ưu ái của Mẹ.

Và lần thứ ba, cũng tại nơi linh địa Quảng Đà này Ngài lại viếng thăm.

Ông Lâm Hoài Nam cho biết lần đó là năm 1967, ngày Lễ Đức Mẹ Thánh Linh hiện xuống.

« Trong lúc gần 300 trẻ em Hùng Tâm Dũng Chí đang sinh hoạt dưới chân núi Bửu Châu hồi 3 giờ chiều, thình lình một tiếng n,ổ vang lừng trên đỉnh núi, bầu trời trở nên vàng chói. Toàn thể các trẻ em và một số người bỡ ngỡ nhìn lên thấy Bà Đẹp tay bồng Chúa Hài Đồng xuất hiện trên không trung, cùng với 12 thánh Tông Đồ và vô số Thiên Thần theo hầu. Các trẻ em liền quỳ gối hát kinh và cầu nguyện.

Hiện tượng kéo dài chừng 45 phút rồi tan dần. Các trẻ em và người lớn hiện diện tại đó quả quyết là đúng sự thực ».

Lời nguyện:

Lạy Mẹ, xin cho con nhân đức vâng lời như Chúa và Mẹ đã vâng lời. Xin cho con hiểu và làm những lời các con cái thân yêu Mẹ dạy :

– Mỗi lần bỏ ý riêng và vâng lời, có công hơn xây một ngàn bệnh viện. (Thánh Anre Avellin).

Nâng cao cái rác lên vì nhân đức vâng lời, đẹp lòng Chúa hơn là cầu nguyện lâu dài và đánh tội chảy máu (Thánh Rodriguez).

Sách tháng Mân Côi.