kinh đức mẹ trà kiệuTag: 

Giai Thọai Kinh Mân Côi : Đức Mẹ Trà Kiệu

Giai Thọai Kinh Mân Côi : Đức Mẹ Trà Kiệu

T2, 06 / 2018 9:46 Sáng
( Mời quý ACE đọc để cảm thấu sức mạnh của Kinh Mân Côi, ĐỨC MẸ đã giúp Giáo dân Trà Kiệu chiến thắng thế nào trước thế lực địch thù đông gấp nhiều lần) Trà Kiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trước...