CN, 09 / 2017 4:39 Chiều | Đức Tin Jesus

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện)

Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

KINH CẦU CHO SỰ HOÁN CẢI CÁC TÂM HỒN

Lạy Cha Trên Trời, trong thời gian thế giới khủng hoảng này, xin cho mọi linh hồn tìm được sự bình an và yên hàn trong Thánh Ý Chúa. Xin ban cho mỗi linh hồn ơn để họ hiểu rằng Thánh Ý Cha là Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.

Lạy Cha nhân từ, xin soi sáng lương tâm mọi người trong chúng con được nhìn thấy đường lối mình sống không theo Thánh Ý Chúa. Xin ban cho thế giới ơn và thời gian để họ biến đổi. Amen.
(Kinh này được ban ngay sau biến cố khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York.)

KINH CẪU VỚI CHUỖI KINH CHO THAI NHI

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, khi cầu nguyện chuỗi kinh này, chúng con xin Chúa lấy đi khỏi tâm hồn của mọi người thế giới ước muốn phạm tội phá thai. Xin hãy lấy đi bức màng che dối trá của Satan thống trị trong lòng chúng con vốn miêu tả lối sống tạp hôn như quyền tự do của con người, và biểu hiện chúng như – kẻ nô lệ cho tội lỗi.

Xin đặt trong lòng mọi người trên thế giới sự canh tân việc tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. Amen.
(Ðức Mẹ ngày 27 tháng 8 năm 2005)

Ðọc Kinh Tin Kính…
Kinh Lạy Cha…
3 Kinh Kính Mừng…
Kinh Sáng Danh…

***Kinh Sáng Danh đọc như sau:
Mọi Vinh Danh đều thuộc về Cha và Con, và Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời như chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu vạn đại Amen.

Kinh cầu cho thai nhi
Kinh cầu cho thai nhi

2. Ngắm các Mầu Nhiệm của Năm Sự Vui, Sáng, Thương và Mừng của Chuỗi kinh Mân Côi

Thứ Hai và Thứ Bảy: Năm Sự Vui
Thứ Năm: Năm Sự Sá ng
Thứ Ba và Thứ Sáu: Năm Sự Thương
Thứ Tư và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng.

Mỗi chục Kinh Ðọc:
Kinh Lạy Cha…
10 Kinh Kính Mừng…
Kinh Mọi Vinh Danh…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội…
Lạy Chúa Giêsu xin bảo vệ và Cứu thoát Thai Nhi.

3. Cầu Nguyện kết

Kinh Lạy Nữ Vương…
X: Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Ð: Ðá ng chịu lấy những sự Ðức Kitô đã hứa.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Vì công nghiệp Con Người, là Đức Giêsu, đã lấy sự chết và sự phục sinh của Ngài, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn. Xin Chúa ban sức cho chúng con siêng năng suy ngắm những mầu nhiệm trong phép Mân Côi, và bắt chước những mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa đã hứa ban, vì công nghiệp Chúa Kitô là Đấng hằng Sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

4. Kinh Cầu cho Ðức Giáo Hoàng

Kinh Lạy Cha…
Kinh Kính Mừng…
Mọi Vinh Danh đều thuộc về…
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

SUY GẪM NHỮNG MẦU NHIỆM
CHUỖI KINH MÂN CÔI
Lm. Frank Pavone, Lm. Phò Sự Sống

NĂM SỰ VUI :

1. Truyền Tin:

Mẹ Maria bối rối khi Thiên Thần chào, nhưgn vẫn vui vẻ thi hành Ý Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai gặp rắc rối khi mang thai để họ tin vào Ý Chúa.

2. Viếng Thăm:

Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người nhận thức rằng không phải là việc trẻ em có thể vào trong thế giới, nhưng là việc trẻ em đã vào trong thế giới rồi, sống và lớn lên trong cung lòng, và đang bị lên chương trình để bị giết.

3. Giáng Sinh:

Chúa đã sinh ra như một em bé. Sự vĩ đại của con người không phải là vì họ lớn hay nhỏ, nhưng Vị Vua mới sinh ra thì rất bé nhỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện để chấm dứt định kiến chống lại những em bé qua việc phá thai.

4. Dâng Chúa nơi đền Thánh:

Trẻ em được dâng lên Ðền Thánh vì trẻ em thuộc về Chúa. Trẻ em không phải là sở hữu của cha mẹ, cũng như chính quyền. Chúng – và chúng ta – thuộc về Chúa.

5. Tìm được Chúa trong Ðền Thánh:

Con Trẻ Giêsu đầy ơn khôn ngoan bởi vì Ngài là Chúa.Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của những giáo huấn của Ngài về nhân phẩm, và có thể hiểu được lời dạy này không phải là quyền tự chọn, nhưng là sự thật

NĂM SỰ SÁNG :

1. Chúa chịu Phép Rửa:

Khi Chúa chịu phép rửa, Tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu.” Tất cả đều được mời gọi để trở thành con trai và con gái của Chúa qua Phép Rửa. Chúng ta hã cầu nguyện để trẻ em trong cung lòng được bảo vệ, để chúng sẽ có thể được sinh ra và được đón nhận vào cộng đồng dân Chúa qua Phép Rửa Tội.

2. Chúa tỏ mình ra trong Tiệc Cưới Cana:

Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người ra qua phép lạ ở Cana. Ðôi tân hôn được chúc phúc không chỉ bởi rượu, nhưng với đức tin vào Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để hôn nhân được vững bền nhờ đặt nền tảng vào Chúa, và việc sẵn sàng đón nhận món quà sự sống của Chúa.

3. Chúa công bố Vương Quốc của Ngài và kêu gọi sám hối:

“Hãy thống hối và tin vài Tin Mừng.” Chúng ta hãy cầu nguyện để lời giảng dạy đầu tiên của Chúa nơi công cộng được mọi người vi phạm việc phá thai lắng nghe. Xin cho họ biết rằng Chúa mời gọi họ hoán cải, và ban cho sự sống qua việc thống hối.

4. Chúa Biến Hình:

Chúa biến hình trên núi, và các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của Ngài. Xin cho mắt mọi người nhìn thấy mạng sống mỗi người phản chiếu vinh quang của chính Chúa.

5. Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể:

“Ðây là Mình Ta hy sinh vì các con.” Bí Tích Thánh Thể dạy chúng ta phải sống và yêu như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để những cha mẹ hy sinh quyền lợi của con cái vì lợi ích của họ học biết bỏ quyền lợi của họ sang một bên vì lợi ích của con cái họ.

NĂM SỰ THƯƠNG :

1. Sự thống khổ trong vườn cây dầu:

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm cha và làm Mẹ đang đau khổ vì cám dỗ phá thai. Xin cho họ được tin vui rằng họ có thể có những chọn lựa khác, và họ có thể nhận được sự giúp đở.

2. Chúa chịu đánh đòn:

Như da thịt Chúa bị xé ra bởi những dụng cụ, thân xác của các thai nhi trong bào thai cũng bị xé ra bởi những dụng cụ để phá thai như vậy.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người phá thai biết sám hối vì hành động giết hại trẻ em.

3. Chúa đội mão gai:

Chúa Giêsu đau khổ vì gai nhọn trên đầu Ngài trong thinh lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ và người cha phá thai để họ biết đau khổ và hối tiếc sâu sắc vì một hành động mà họ không thể làm lại được. Nhiều người phải đau khổ trong câm nín bởi vì họ nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.

4. Chúa vác Thánh Giá:

Chúa Giêsu chịu kết án không phải bởi những người độc ác. Ngài chịu kết án bởi vì sự thinh lặng của những người tốt. Thinh lặng có thể giúp cho kẻ đối nghịch không bao giờ giúp cho nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để để đừng thinh lặng trước việc phá thai, nhưng có tiếng nói rõ rằng để bảo vệ trẻ em khỏi chết.

5. Chúa chịu đóng đinh:

Khi suy gẫm về cái chết của Chúa, xin cho chúng ta luôn nhớ đến những người phụ nữ đã chết vì cái gọi là phá thai “an toàn và hợp pháp.” Xin chúa ban ơn tha thứ cho họ. Xin cho ký ức về họ cứu những người phụ nữ khác khỏi phạm những sai lầm thảm khốc này.

NĂM SỰ MỪNG :

1. Chúa Sống Lại:

Chúa đã sống lại! Nhờ Sự Phục Sinh, Ngài đã hủy diệt quyền lực sự chết, và cũng chính là quyền lực phá thai. Cuộc chiến giành sự sống đã đi đến giai đoạn quyết định: Sự Sống đã chiến thắng! Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người phò sự sống sẽ loan truyền chiến thắng này cho mọi thành phần trong xã hội.

2. Chúa Lên Trời:

Qua việc ngự Bên Hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã mang lấy bản tính con người, vốn được ban cho chúng ta trong cung lòng, cho chiều cao cua thiên đàng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy rằng con người được dựng nên để được nâng lên thiên đàng, không phải để ném vào thùng rác. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới học biết sự thật này và tử bỏ việc phá thai.

3. Chúa Thánh Thần hiện xuống:

Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ: Ngài cầu thay cho chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngài cầu bầu cho những em bé, chúng không thể nói hay viết hay bầu cử hay tự vệ và ngay cả cầu nguyện.

4. Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời:

Mẹ Maria được mang lên trời cả hồn lẫn xác bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ và con là một. Việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác nhắc nhở chúng ta rằng mẹ và con thuộc về nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới thấy rằng người ta không thể yêu mến người đàn bà mà giết hại con của họ, và không thể cứu trẻ em mà không giúp đở mẹ của chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người được đánh động bởi câu hỏi của những người phò sự sống, “Tại sao chúng ta không yêu cả mẹ lẫn con?”

5. Ðức Mẹ được trao Triều Thiên Vinh Hiển:

Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời dưới đất. Giáo Hội dạy rằng Mẹ là thụ tạo lớn nhất, là nhân vật thứ hai sau Chúa. Giáo Hội bảo tồn phẩm giá người phụ nữ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người hiểu được rằng bảo vệ sự sống tức là bảo vệ phụ nữ, và bảo vệ phụ nữ tức là bảo vệ sự sống.

Kinh cầu cho thai nhi