kinh cầu nguyện của các bà mẹ đang mang thaiTag: 

Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi

Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi

CN, 09 / 2017 4:39 Chiều
1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện) Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm...