T7, 11 / 2017 12:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha chuổi hạt này để kính Bảy Niềm Đau của Mẹ Maria, để danh Cha  được vinh quang, để xin ơn trở lại cho chính con, gia đình con và cho  tất cả mọi người đang hiện diện trên mặt đất này.

Nguyện xin cho Con Cha, Chúa Giêsu Kitô được nhận biết:  rằng Ngài là Đường dẫn đến Cha cùng với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.

1. Ông Siméon nói tiên tri cùng Mẹ Maria

 Lạy Mẹ hằng đau đớn chua xót trong lòng vì biết trước những sự thương khó mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu để cứu chuộc chúng con.  Xin Mẹ ban ơn cho chúng con được lòng tưởng nhớ đến những khốn khó Chúa Giêsu đã chịu, cùng lo buồn đau đớn vì tội lỗi chúng con là căn nguyên những đau khổ mà Chúa và Mẹ phải chịu.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

 2. Mẹ Maria đem Chúa trốn sang Ai Cập

 Mẹ đã trốn sang nương ngụ xứ Ai Cập mà có ý dạy dỗ chúng con phải ở đời này như khách đầy vậy, cùng luôn sẵn lòng bỏ mọi sự thế gian mà vâng theo Thánh Ý Chúa.  Nguyện xin Mẹ ban cho chúng con luôn biết từ bỏ ý riêng, biết quên mình và sẵn lòng vâng theo Thánh Ý Chúa trong suốt cuộc đời chúng con.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

 3.  Mẹ Maria lạc mất Chúa trong ba ngày

Mẹ lìa mặt Chúa Giêsu vì ý mầu nhiệm mà Mẹ lo lắng đau buồn biết bao! Vậy khi chúng con lìa bỏ Chúa vì tội lỗi, thì càng phải lo buồn đau đớn khôn nguôi.  Xin Mẹ cho chúng con biết ăn năn hối cải mà tìm gặp Chúa Giêsu để không bao giờ lìa xa Chúa nữa.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

 4. Mẹ Maria gặp Chúa Giêsu đang vác thánh giá

 Khi nhìn Chúa Giêsu Con Mẹ thương tích đầy mình, vác thánh giá, đầu đội mão gai mà lòng Mẹ đau đớn vô cùng, nhưng Mẹ vẫn kiên trì bền vững mà theo Chúa cho đến nơi thành hình.

Xin Mẹ cho chúng con được lòng vững bền theo chân Chúa mà vác thập giá mình, nghĩa là bằng lòng chịu mọi sự gian nan đời này vì yêu mến Chúa.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng,1 Sáng Danh)

 5. Mẹ Maria chứng kiến Chúa Giêsu chịu đóng đinh và trút linh hồn

Khi ấy Mẹ hiệp sự đau khổ của mình làm một cùng sự thương khó Chúa Giêsu mà phạt tạ cùng Đức Chúa Cha vì tội lỗi chúng con.  Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa để xin ơn tha thứ cho chúng con, nguyện xin Máu Thánh Chúa đổ ra không trở nên vô ích cho linh hồn chúng con, nghĩa là  không một ai trong chúng con làm tôi cho ma quỷ mà thiệt mất linh hồn.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

 6. Xác Chúa được đem xuống khỏi Thánh giá và trao cho Mẹ Maria

Mẹ Maria nhìn thấy xác con đầy dẫy những vết thương, đến nỗi không nơi nào lành lặn từ đầu đến chân, lòng Mẹ xót xa khôn tả.

Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con hằng ghi khắc trong lòng Sự Thương Khó Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc chúng con, hầu hiểu thấu được tình Chúa yêu thương chúng con vô bờ bến mà lấy “tình đáp tình” Chúa con.

(1 Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

7. Táng Xác Chúa vào huyệt đá

Đức Mẹ mất Con, càng nhớ Chúa thì Mẹ càng mong hợp mặt cùng Chúa trên Thiên đàng.  Xin Mẹ cho chúng con được lòng chê bỏ mọi sự ở thế gian này, để chết cho chính mình, cho thế gian hầu được sống muôn đời cùng Chúa và Mẹ trên Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy tâm hồn chúng con để nó thuộc về Chúa luôn mãi. Amen.

( Lay Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 1 Sáng Danh)

Kinh kết thúc:

Chúng con dâng ba Kinh Kính Mừng để kính nước mắt Mẹ chảy ròng ròng khi thấy Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết.

Xin cho chúng con từ nay biết từ bỏ tất cả để sống đẹp lòng Chúa và Mẹ để sẽ không bao giờ Mẹ phải nhỏ nước mắt vì chúng con nữa. Amen.

(Ba Kinh Kính Mừng)