20 Màu nhiệm kinh Mân côi

Những màu nhiệm kinh Mân Côi trong chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày

Mau nhiem kinh Man Coi
Mầu nhiệm kinh Mân Côi

5 mầu nhiệm mùa Vui

Thứ nhất thì ngắm, Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba, Đức Bà sinh Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn, Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm, Đức Bà tìm được Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

5 mầu nhiệm sự Sáng (do ĐTC Gioan Phaolô 2 thêm 10/2002)

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng

Thứ bốn thì ngắm : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Thứ năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng dự lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

5 mầu nhiệm mùa Thương

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mũ gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

5 mầu nhiệm mùa Mừng

Thứ nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận