T7, 05 / 2018 1:38 Sáng | Đức Tin Jesus

THÁNH GIOAN BOSCO nói về hiệu quả của việc đọc BA KINH KÍNH MỪNG với các bạn trẻ như sau :

Có một bạn trẻ cứ phạm hoài hoài một số tội. Cha Giải Tội cho chàng việc đền tội là đọc 3 Kinh Kính Mừng mỗi ngày, cho đến khi chàng trở lại xưng tội lần sau.

Nhưng chàng lại sa ngã và đi xưng lần thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư và thứ năm…

Mỗi lần như thế, Cha Giải Tội đều kiên nhẫn và nhân từ cho chàng việc đền tội là đọc 3 Kinh Kính Mừng…

Sau cùng, chàng thanh niên rầu rĩ nói với Cha Giải Tội:

– Thưa Cha, việc đền tội Cha cho con làm chả có công hiệu gì hết. Thôi, con không làm nữa đâu!

Cha Giải Tội hiền từ nói:

– Con cứ can đảm và tiếp tục đọc 3 Kinh Kính Mừng mỗi ngày, cho đến khi nào con trở lại xưng tội. Đây là thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Đức Mẹ MARIA và quỷ dữ. Nhưng chắc chắn Đức Mẹ sẽ thắng.

Chàng thanh niên ngoan ngoãn vâng lời. Chàng tiếp tục đọc mỗi ngày 3 Kinh Kinh Mừng. Chàng đọc với trọn lòng tin tưởng và kính mến.. Cho đến một ngày, chàng không còn sa ngã phạm các tội cũ nữa.

Khi trở lại xưng tội, Cha Giải Tội ngạc nhiên hỏi:

– Con nhận được ơn không còn tái phạm các tội cũ nữa, khi nào thế?

Chàng thanh niên đơn sơ trả lời:

– Một ngày, khi đọc 3 Kinh Kính Mừng như thường lệ, con bắt đầu ý thức suy nghĩ về câu

“Cầu cho chúng con là kẻ có tội”.

Từ giây phút đó, con không còn sa ngã tái phạm các tội cũ nữa.

Sưu tầm.