Nghi thức làm phép tượng ảnh để tôn kính

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Nên Làm phép các ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Maria, và các tliá nh khi để cho giáo dân tôn kính. Việc tôn kính ảnh tượng thánh không nhầm gán cho các ánh tượng đó một sức mạnh thần lỉnh nào, nhưng để nhắc nhở cho các tín hữu Đấng mà các ảnh tượng thánh gợi lên, từ đó họ thêm lòng yêu mến các ngài và nhiệt tâm sống đời đức tin theo gương các ngài để lại (PL 985).
2. Nên làm phép cách long trọng nhưng ở ngoài thánh lễ cAc ảnli tượng để nơi công cộng, đặc biệt để trong nlià thờ, nơi mà các tín hữu thường xuyến đến cầu nguyện. Còn các ảnh tượng để trong gia đình hay nơi riềng tư chỉ cần Làm phép cách đơn giản mà thôi.

2. Nghi thức làm phép tượng ảnh cách đơn giản

Linh mục hay phó tế có thể dùng nghi thức này để làm phép các tượng ảnh Chúa Kitô, Đức Maria hay các thánh ở ngoài thảnh lễ.
Chủ sự : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi lần con mắt thề xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các Ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm phép + và thánh hoá tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến :
(chọn các câu phù hợp sau đây khi làm phép tượng ảnh nào ?)
– Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
– Đức. Trình nữ Marin., Me Đức Giêsu Kitô, Chúa, chúng con,
– Thánh (tên vị thánh mà tượng ảnh gợi đến)
Xin Chúa đoái thương, để ai siêng năng tôn
kính (Con Một Chúa, Đức Maria, Thánh….) trước
tượng ảnh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Người, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiến vĩnh cửu đời sauỆ Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Chủ sự rẩy nước thảnh lên các tượng ảnh vừa được làm phép

3. Nghi thức làm phép tượng, ảnh, chuỗi đeo

Linh mục và phó tế có thể dùng chung một nghi thức này
Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người : Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa chúc tụng Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành, Chúa vui sướng khi thấy lòng đạo đức của các tín hữu được vững mạnh. Chúng con nài xin Chúa ban phép lành + xuống trên những vật này, để các tín hữu khi mang trong mình các dấu chỉ đức tin và đạo đức này, biết nỗ lực biến đổi mình nên hình ảnh Con Chúa. Người hằng sông và hiển trị muôn đời. Amen

Chủ sự rẩy nước thánh lên các tượng ảnh, chuỗi đeo vừa được làm phép

Công thức làm phép tượng ảnh, chuỗi đeo ngắn gọn

Trong những trường hợp cần thiết hoặc vì lý do mục vụ đòi hỏi, linh mục hav phó tế có thể làm phép tràng hạt cách đơn giản, bằng cách đọc công thức Ba Nqôi và làm dấu thánh giá trên tượng ảnh, chuỗi đeo như sau :

Nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận