Nghi thức làm phép nước Thánh

1. Những lưu ý mục vụ cần biết trước

1. Truyền thống làm phép và sử dụng nước thánh đã có từ rất lâu trong đời sống Giáo Hội. Nước được làm phép nhắc cho chúng ta chính Chúa Giểsu : Ngài là nước, hằng sống được ban cho nhân loại, Ngài thiết lập bí tích Thánh tẩy trong nước để con người được tái sinh trong đời sống mới. Ngài chính là Phép lành tối cao của Thiên Chúa ban cho toàn thể nhân Loại (PL 1085)
2. Nước thảnh được dùng trong những trường hợp sau đây : người tín hữu vào nhà thờ nhúng tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá ; nước thánh được rảy trên người tín hữu dể nhắc đến nước của bí tích thánh tẩy,ẳ nước thánh được rảy lên nơi chốn hay các đồ vật để clií phúc lành của Thiên Chúa ÍGM 110-111).
3. Thông thường nước thánh được làm phép trong Đêm vọng Pkục sinh và khi cung hiến thánh đường mới (GM 113, 369, 892), nhưng khi cần thiết, các mục tử có thể làm phép nước trong nghi thức rảy nước thánh vào thánh lề mỗi chúa nhật (PL 1086, GM 1085). Trường hợp cần làm phép nước thánh ngoài thánh lễ, linh mục hay phó tế có thể dùng nghi thức sau đây.

2. Nghi thức làm phép nước cách thông thường

Linh mục hay phó tế có thể dùng chung một nghi thúc này

Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người : Amen

Chủ sự : Xin Thiên Chúa, Đấng tái sinh chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô nhờ nưđc và Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.

Mọi người : Và ở cùng cha (thày)

Chủ sự : Anh chị em thân mến, việc làm phép nước này nhắc nhđ chúng ta tđi Đức Kitô là nước hằng sông và nhớ đến bí tích Thánh tẩy đã tái sinh chúng ta trong nước và Thánh Thần. Vậy mỗi khi được rảy nước thánh này hoặc dùng nước này để làm dấu thánh giá, khi vào nhà thờ cũng như lúc ở nhà, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Người đã ban và xin người trợ giúp, để chúng ta biết kiên trì sống bí tích mà chúng ta đã tin và lãnh nhận.

Chủ sự hoặc một thừa tác viên nào đó đọc đoạn Lời Chúa sau đây:

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki tô theo thánh Gioan (Ga 7,37-39) Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng : “Ai khát nưức hãy đến cùng Ta và uông ; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy : từ lòng họ nưđc hằng sống sè chảy ra như dòng sông”. Người nói điều đó về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sê lãnh lấy, bởi chưng
Thánh Thần chưa được ban xuống, vì Chúa Giêsu chưa được tôn vinh. Đó là Lời Chúa.

Đọc Lời Chúa xong, mọi người thinh lặng giây lát rồi chủ sự dang tay đọc lời nguyện làm phép nước sau đây :

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con chúc tụng Chúa đã đoái thương chúc phúc và canh tân chúng con trong Đức Kitô, chính Người là Nưđc hằng sông của ơn cứu độ chúng con. Xin Chúa cho chúng con khi được rảy hay dùng nước này, được sức mạnh Thánh Thần đổi mới trong tâm hồn và tiến bước trong đời sông mớiề Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Kế đó chủ sự rảy nước thánh lên những người tham dự và mọi người làm dấu. Có thể hát một bài thánh ca kết thúc.

3. Nghi thức làm phép nước cách đơn giản

Khi thấy cần thiết, linh mục hay phó tế có thể làm phép nước cách đơn giản như sau :
Chủ sự Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Mọi người Amen
Chủ sự: ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa
Mọi người: Là Đấng tạo thành trời đất

Chủ sự dang tay đọc

Chúng ta hãy cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin đoái nhìn chúng con là những người được Con Chúa cứu chuộc và đã được tái sinh trong phép Thánh tẩy bởi nước và Thánh Thần. Xin Chúa thương cho những ai được rảy nước này, được đồi mới xác hồn và trong sạch phụng thờ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận