T6, 08 / 2020 9:53 Chiều | Đức Tin Jesus

Lời kinh Tận Hiến vào lòng thương xót Chúa

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ chở che gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ Chúa./

Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.

Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ

“Lạy Mẹ Vô Nhiễm, con là….. một tội nhân, hôm nay nhờ tay Mẹ, con muốn nhắc lại và minh xác lời hứa Rửa Tội của con. Con chối bỏ ma quỷ, và quyết tâm bước theo Chúa Kitô hơn bao giờ hết. Lạy Mẹ Maria, con xin dâng lên Mẹ trái tim con. Xin Mẹ đốt lửa yêu mến Chúa Giêsu. Xin Mẹ làm cho tim con luôn nhận thức Trái Tim Chúa đang khát mong tình yêu và các linh hồn. Xin Mẹ gìn giữ trái tim con trong Trái Tim vẹn sạch của Mẹ, để con được yêu mến Chúa Giêsu và các phần Thân Thể Chúa, bằng tình yêu toàn hảo của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, con xin hiến dâng trọn thân con cho Mẹ: thân xác, linh hồn, mọi của cải trong ngoài, và cả những công phúc của mọi việc lành con làm. Xin Mẹ làm cho con, với tất cả những gì thuộc về con, nên những gì đẹp lòng Mẹ nhất. Xin Mẹ biến đổi con nên dụng cụ hữu dụng trong bàn tay vô nhiễm và thương xót Mẹ, để đem lại vinh quang tối hảo cho Thiên Chúa.

Nếu con ngã, xin Mẹ dẫn con trở về với Chúa Giêsu. Xin rửa con trong máu và nước tuôn trào từ cạnh sườn Chúa, và giúp con đừng bao giờ mất lòng tín thác vào suối mạch của tình yêu và thương xót Chúa.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ là người luôn làm theo thánh ý Chúa, với Mẹ, con muốn liên kết mình với sự dâng hiến toàn hảo của Chúa Giêsu, khi trong Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha, Đấng là sự sống của thế giới. Amen.

Kinh Dâng Mình Đền Tạ Liên Tiếp Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Ngày hôm nay con xin dâng mình con dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa ban ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ đời này để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.

Kinh Dâng Nước Việt Nam Cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Tội

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ Vương toàn năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và an ủi an những anh em của chúng con, đang phải khốn khổ vì đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thầm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại. Chúng con tin chắc: TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG. Amen.

Kinh Tận Hiến Cho Mẹ

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương lòng con, con vui sướng biết bao với danh chức Tận HIến tình yêu Mẹ.

Ngày hôm nay con xin dâng lên Mẹ xác hồn con, hết mọi tài năng hồn xác, tất cả gia nghiệp vật chất và tinh thần con đã có, đang có và sẽ có sau này, hết mọi sự trong ngoài con, giá trị các việc làm, quyền dùng những của ấy, ý riêng con, mọi khuynh hướng và ý định con, để chỉ sống nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và vì Chúa.

Lạy Mẹ, vì toàn thân con và mọi sự con đều thuộc về Mẹ, xin Mẹ hãy làm cho con nên thánh, thánh trong ý tưởng, lời nói, việc làm, thánh lớn lao can đảm và cương quyết tới cùng, nhất là xin Mẹ hãy tác thành con nên một Giêsu hoàn toàn vừa ý Mẹ, để con sống luôn luôn giống Mẹ, thực hành mọi nhân đức cao cả của Mẹ, nhất là thích sống thinh lặng bề trong, đức tin thấu suốt và can trường, đức mến Chúa yêu người và yêu nhau đến chết, đức khiêm nhường sâu thẳm, đức trinh khiết vẹn toàn, đức khó khăn nhiệm nhặt, đức vâng lời mau mắn, đức đơn sơ, thật thà vui tươi, hiền từ, nhịn nhục, đức nết na, khôn ngoan, và chăm chỉ giữ kỷ luật, đức nhiệt thành, chịu khó, hy sinh anh hùng trước mọi tân toan đau khổ, trước mọi thử thách đắng cay, trước mọi khô khan chán nản, trước mọi xông đánh bởi hỏa ngục, và trước mọi thù ghét bách hại của thế gian, để con hoạt động tông đồ và làm chiến sĩ của Mẹ, để chiến thắng Satan, thế gian và tội lỗi, quyết lập nước tình yêu Mẹ, cho Trái Tim Mẹ toàn thắng và Nước Chúa Thánh Thể vinh hiển đời đời. Amen. (Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo, (225) 357 1204)