T4, 01 / 2018 11:54 Sáng | Đức Tin Jesus

Tầm quan trọng của câu kinh vắn tắt nhưng rất hiệu lực này được chính Chúa Giêsu bảo đảm trong những lần Ngài tâm sự với Chị Consolata Bêtrone, một nữ tu ở Tertona Ý, liên tiếp trong những năm 1934-1946. Xin đọc lại đôi lời trích dẫn.

Lời kinh cứu linh hồn Giêsu Maria Giuse, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn

Lời kinh cứu linh hồn Giêsu Maria Giuse, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn

Lần đầu tiên, Chúa Giêsu căn dặn chị Consolata.

“Cha chỉ xin con một kinh Mến Yêu liên lỉ: “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.

“Hỡi Consolata, con hãy yêu mến Cha! Con sẽ làm cha sung sướng, khi con đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ đọc một kinh nầy đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. Bởi vậy con phải tập biết ân hận mỗi khi con bỏ đi một lần không đọc “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.”

Quả là kỳ diệu gần như khó tin khi Chúa Giêsu tuyên bố lời kinh vắn tắt này làm hoan lạc lòng Ngài và chỉ một kinh định đoạt phần rỗi vĩnh cửu của một linh hồn…

Lời kinh vắn tắt này là gì nếu không phải là phương thế trọng đại được Thiên Chúa nhân lành đầy thương xót ban tặng cho chúng ta để yêu mến Ngài, để làm cho Ngài được hạnh phúc và cứ mỗi lần như vậy cứu được một linh hồn đưa vào vĩnh cửu….

Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời hứa đầy an ủi này là: “Hỡi con đừng để thời giờ trôi qua vô ích, bởi lẽ mỗi một kinh MẾN YÊU là một linh hồn đấy, con ạ…

Ngày 10-10-1935. Rất Thánh Trinh Nữ cho Chị biết về giá trị của Kinh nầy: “Chỉ trên Thiên đàng, con mới thấy giá trị phong phú của nó đối với các linh hồn.

Chúa Giêsu hết lòng mong muốn lời kinh vắn tắt này được dâng lên không ngừng, hàng chục hàng trăm lần mỗi ngày, Ngài tỏ ý muốn ấy cánh rõ ròng ngày 15-10-1934: “Hỡi Consolata, Cha có quyền trên con, nên Cha muốn con đọc không ngừng: “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.” Nó phải là lời kinh mỗi sáng và cũng là câu kinh cuối cùng của mỗi đêm. Cha muốn như vây.

Không còn cách phát biểu nào rõ ràng hơn Ngài đã nói: “Từ sớm mai khi thức dậy cho đến tối khi đi ngủ” Nói cách khác, chúng ta có đọc đến bao nhiêu lần cũng không thể cho là đủ. Bởi nó chính là bằng chứng “tình” chúng ta yêu mến Ngài, muốn cho Ngài được vui thích, và mỗi lần như vậy, cứu được một linh hồn vào cõi đời đời.

Trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, 6-9-1936 Ngài đã nhắc lại lời hứa với Chị là: “Quả đúng tất cả mọi giải quyết đều được gồm tóm trong kinh MẾN YÊU này. Nhờ nó Cha sẽ trao cho con chiến thắng ớ Tây Ban Nha để thế giới biết Cha yêu thích kinh MẾN YÊU liên lỉ ấy ngần nào.

Chị Consolata đã cầu nguyện nhiều năm cho một trong các anh em của chị là cậu Nicolas được ơn trở lại. Tháng 6 năm 1936, Chúa Giêsu cho chị biết: “Cha ban cho Nicolas lại cho con không phải nhờ những đền tội hy sinh của con, nhưng chính để thưởng con và đà không ngưng dâng lên cho Cha lời nguyện TÌNH YÊU này. Bởi điều Cha trông chờ nơi tạo vật là: “Chúng yêu mến Cha.”

Kinh MẾN YÊU này cũng có giá trị đền tội (8-10-1935): “Cha chẳng muốn con ngâm nga nhiều kinh, bởi lẽ tác dụng TÌNH YÊU thì phong phú hơn. Chỉ một: “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn,” đủ đền bù ngàn lời lộng ngôn. Một lần khác ngài tỏ rõ sở thích của mình: “Hỡi Consolata, con đem đặt trên giá cân; một bên tất cả những việc làm đạo đức trong suốt ngày và bên kia một ngày trôi qua với duy một kinh “MẾN YÊU” nhưng liên tục, Cha sẽ chuộng giá cân sau hơn tất cả mọi lễ dâng khác.

Ngày 13-9-1936: “Con hãy giữ vũng lập trường đừng bao giờ ngừng đọc kinh này. Cha chỉ muốn có thế. Hãy trung thành với nó bằng cách thỉnh thoảng đọc đi đọc lại. Hỡi Consolata Cha sè ban cho con mọi sự.

Để giúp Chị mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm (1935). Chúa Giêsu đã khuyên chị: “Con sẽ làm tuần cửu nhật nao dâng cho Mẹ Cha? Này, con hãy dâng cho Người một kinh đọc không ngừng “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn.” Vì như vậy là dâng cho Người tất cả rồi đấy.

Còn về những kinh phụ thêm vào luật định Chúa dạy Chị (12-12-1935): “Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh.” Ngài đã giải thích thêm cho Chị rằng lời cầu xin cho các linh hồn trong kinh này bao gồm tất cả các linh hồn (20-06-1940): “GIÊSU – MARIA – GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn,” hàm chứa tất cả các Đẳng Linh Hồn trong luyện ngục cũng như hết các linh hồn trong Giáo Hội chiến đấu; các linh hồn tội lỗi cũng như các linh hồn vô tội, những người hấp hối, những kẻ vô thần…”

Kinh MẾN YÊU liên lỉ không phải là một cái gì sơ thiển một công thức máy móc, nhưng là một khúc ca tình yêu đích thực không buộc phải đọc bằng miệng môi mấp máy, vì kinh MẾN YÊU không chỉ là một câu để đọc ngoài miệng. Nó là một hành vi nội tâm của tâm trí suy nghĩ để yê thương, của ý chí muốn yêu và đang yêu. Kinh MẾN YÊU liên lỉ là hành động bộc lộ liên tục trong thinh lặng chan chứa tình ta yêu Chúa, yêu Mẹ, yêu Cha Thánh Giuse và yêu các linh hồn. Chính Chúa Giêsu giới thiệu và bảo đảm giá trị giáo lý của kinh MẾN YÊU liên lỉ này (16-11-1935): “Nếu tạo vật nào thành tâm muốn yêu mến Cha và biến đổi họ từ sớm mai cho đến chiều tối thành một kinh MẾN YÊU độc nhất – lẽ dĩ nhiên với tất cả tấm lòng Cha sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi điên dại vì linh hồn này. con hãy ghi nhớ lời này.

Vì thế phải yêu mến không ngừng với tất cả tấm lòng. Linh hồn có thể sẽ không nếm thấy cái hương vị ngọt ngào của nó. Nhưng linh hồn chỉ cần muốn yêu là đủ rồi.

Hồng-Việt Sưu tầm