T2, 12 / 2020 4:26 Chiều | Đức Tin Jesus

Lời Chúa: Ga 14, 1-12

Khi ấy, Ðức Giêsu
nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin
vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em
rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại
đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu,
thì anh em biết đường rồi.” Ông Tôma nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con
không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” Ðức Giêsu đáp: “Chính
Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không
qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh
em biết Người và đã thấy Người.” Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho
chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Ðức Giêsu trả lời: “Thầy
ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy
là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Anh
không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy
nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong
Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong
Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy
làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được
những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến
cùng Chúa Cha.”

 

Suy nim:

 

Ông Philipphê xin với Thầy
Giêsu:

“Xin cho
chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,8).

Khao khát
của ông cũng là khao khát của biết bao người,

những
người thiện chí không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa,

Ðấng mà họ
gọi bằng những tên khác nhau:

Ðấng Tối
Cao, Ðấng Tuyệt Ðối, Ðấng vượt trên mọi danh…

Con người
muốn bắc một nhịp cầu với Ðấng siêu việt,

muốn có
cảm nghiệm và tương quan với Tạo Hóa.

Thiên Chúa đã đáp lại khát
vọng Ngài gieo nơi lòng người

khi cho
Con Một Ngài làm người, ở giữa chúng ta.

Nơi Ðức
Giêsu Kitô, chúng ta gặp được Thiên Chúa,

dễ gần, dễ
thấy, dễ quen.

Thiên Chúa
đâu chỉ ở nơi cao thẳm ngàn trùng,

Thiên Chúa
hiện diện nơi con người Ðức Giêsu khiêm hạ.

Giữa Ngài
và Thiên Chúa Cha có một gắn bó lạ lùng

đến nỗi
Ðức Giêsu dám nói:

“Ai biết
Thầy là biết Cha” (14,7)

“Ai thấy
Thầy là thấy Cha” (14,9)

vì “Thầy ở
trong Cha và Cha ở trong Thầy”(14,10).

Lời nói và
việc làm của Ðức Giêsu

chính là
lời nói và việc làm của Thiên Chúa (14,10).

Toàn bộ
cuộc đời Ðức Giêsu được Cha chiếm ngự.

Ngài như
tấm gương trong suốt,

phản chiếu
khuôn mặt và trái tim Thiên Chúa,

đầy nhân
ái và bao dung với hết mọi người.

Làm Kitô
hữu là làm người như Ðức Giêsu Kitô,

là trở nên
một Giêsu khác cho con người hôm nay,

là ước ao
nói được rằng:

“Ai biết
tôi là biết Ðức Kitô,

ai thấy
tôi là thấy Ðức Kitô.”

Như thế
cũng là biết và thấy Thiên Chúa.

“Xin cho chúng con thấy
Chúa Cha”

Xin dẫn
chúng con đến gặp Thiên Chúa Cha.

Ðức Giêsu
không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối;

Ngài tự
nhận mình là Con Ðường,

thậm chí
là Con Ðường độc nhất dẫn đến Cha:

“Không ai
đến được với Cha mà không qua Thầy” (14,6).

Mọi con
đường cứu độ đều phải đi vào Con Ðường Giêsu.

“Thiên
Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu trời,

để nhờ
danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ” (Cv 4,12).

Nhân loại
được cứu độ nhờ Danh Ðức Giêsu,

kể cả
những ai không biết Ngài – tuy không do lỗi của họ –

nhưng đã
sống theo những đòi hỏi của lương tâm.

Ðức Giêsu đã về với Chúa
Cha trong vinh quang phục sinh,

sau khi đã
sống một đời yêu thương tự hiến.

Cuộc đời
Ðức Giêsu trở thành con đường cho chúng ta đi.

Khi chiêm
ngắm Ngài trong Tin Mừng,

chúng ta
biết mình phải nghĩ gì, nói gì, làm gì.

Khi đi vào
Con Ðường Giêsu,

chúng ta
cũng trở nên nẻo đường cho con người hôm nay,

nẻo đường
dẫn đến Giêsu.

 

Cầu nguyn:

 

Lạy Cha,

Cha muốn cho mọi người được cứu độ

và nhận biết chân lý,

chân lý mà Cha đã bày tỏ nơi Đức
Giêsu, Con Cha.

 

Xin
Cha nhìn đến hàng tỉ người

chưa nhận biết Đức Giêsu,

họ cũng là những người đã được cứu
chuộc.

 

Xin
Cha thôi thúc nơi chúng co
n

khát vọng truyền giáo,

khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và
hạnh phúc,

niềm vui và bình an của mình cho tha
nhân,

và khát vọng muốn giới thiệu Đức
Giêsu cho thế giới.

 

Chúng
con thấy mình nhỏ bé và bất lực

trước sứ mạng đi đến tận cùng trái
đất

để loan báo Tin Mừng.

Chúng con chỉ xin đến

với những người bạn gần bên,

giúp họ quen biết Đức Giêsu và tin vào Ngài,

qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con.

Chúng con cũng cầu nguyện

cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo.

Xin Cha cho những cố gắng của chúng con

sinh nhiều hoa trái. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.