T2, 12 / 2020 4:28 Chiều | Đức Tin Jesus

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Ðức Giêsu
nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như
thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là
Bêendêbun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không
có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không
biết. Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và
điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ
giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể
tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu
phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì
đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.
Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố
nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt
Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy
cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.”

 

Suy nim:

 

Trong bài
Tin Mừng hôm qua, Đức Giêsu nhắc chúng ta đừng lo (c.19).

Hôm nay ba lần Ngài nhắc chúng ta
đừng sợ kẻ bách hại (cc. 26. 28.31).

Cuộc sống con người bị trói buộc
bởi những nỗi sợ,

có lý và vô lý, đến từ bên ngoài
hay từ bên trong trái tim.

Càng văn minh con người càng có
nhiều nỗi sợ mới.

Nỗi sợ làm người ta mất tự do, mất
bình an, mất vui…

“Đừng sợ”
là điệp khúc trấn an được Đức Giêsu nhắc lại nhiều lần.

Đừng sợ, Simon, khi Thầy gọi anh đi
theo (Lc 5, 10).

Đừng sợ khi Thầy đi trên mặt nước
mà đến (Mt 14, 27).

Đừng sợ sau khi thấy Thầy được biến
hình (Mt 17, 7).

Đừng sợ, Giairô, dù con gái ông đã
chết (Mc 5, 36).

Đừng sợ, hỡi các phụ nữ, khi gặp
Thầy phục sinh (Mt 28, 10).

Nỗi sợ có vẻ gắn liền với phận
người mong manh.

Nhưng Đức Giêsu muốn giải phóng
chúng ta khỏi mọi nỗi sợ.

 

Có người
môn đệ sợ bị mất mạng, đến nỗi không dám rao giảng,

không dám tuyên nhận Thầy trước mặt
người đời.

Đức Giêsu mời các môn đệ nói công
khai giữa ban ngày, trên mái nhà,

điều mình nghe Thầy thì thầm trong
đêm khuya (c. 27).

Họ không được giữ riêng cho mình
điều đã lãnh nhận.

Đừng sợ cái giá phải trả cho việc
rao giảng, làm chứng cho Thầy,

vì có điều gì còn quý hơn cả sự
sống thân xác nữa (c. 28).

Trong Vườn Dầu, Đức Giêsu cũng sợ
chết, vì Ngài còn quá trẻ.

Nhưng Ngài đã không để cho nỗi sợ
thắng mình,

khi dám nói tiếng xin vâng, buông
đời mình trong tay Cha.

 

Cha lo
cho cả những sinh vật bé nhỏ, tưởng như vô giá trị.

Chim sẻ là thức ăn rẻ tiền nhất vào
thời Đức Giêsu.

Tiền lương một ngày mua được ba
chục con chim sẻ.

“Thế mà không một con nào rơi xuống
đất ngoài ý Cha” (c. 29).

Cả đến sợi tóc của trên đầu chúng
ta cũng được Thiên Chúa đếm (c. 30).

Dù một sợi cũng được Thiên Chúa giữ
gìn (Lc 21, 18).

Chính vì thế người Kitô hữu được
giải phóng khỏi những nỗi sợ đeo đẳng.

Họ chẳng còn sợ ai, ngoài Thiên
Chúa.

 

Vấn đề
không phải là trở nên vô cảm, không biết sợ là gì.

Nhưng là biết sợ ai.

“Mày cùng chịu một án phạt mà không
biết sợ Thiên Chúa ư?”

Anh trộm lành đã nói với người kia
như vậy (Lc 23, 40).

Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi
những nỗi sợ vu vơ,

để chúng ta được tự do, biết lo
điều phải lo, biết sợ điều phải sợ.

 

Cầu nguyn:

 

Lạy
Chúa Giêsu,

xin cho con dám hành động

theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa.

 

Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,

vì xác tín rằng

Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,

Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,

và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu
con.

 

Lạy
Chúa Giêsu trên thập giá,

xin cho con dám liều theo Chúa

mà không tính toán thiệt hơn,

anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,

can đảm lướt thắng sự yếu đuối của
quả tim,

và ném mình trọn vẹn cho sự quan
phòng của Chúa.

 

Ước
gì khi dâng lên Chúa

những hy sinh làm cho tim con rướm
máu,

con cảm nghiệm được niềm vui bất
diệt

của người một lòng theo Chúa.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.