T2, 01 / 2018 12:08 Chiều | Đức Tin Jesus

Giêsu ơi, xin Ngài thương cứu chữa

Những mảnh lòng đang nát nhừ héo hon

Xin cứu chữa những đau đớn mỏi mòn

Khiến tim con mang sầu thương áy náy

Đặc biệt con xin Ngài chữa chạy

Hết những ai gây tội ác tày đình.

Cũng xin ngài ngự đến giữa dòng sinh

Chữa lành muôn tổn hại về tâm lý

Khiến tuổi thơ con ôm sầu bi lụy

Và suốt đời dầu giãi những tang thương

***

Chúa biết con nặng gánh nỗi đoạn trường

Xin trao phó trong tim người mục tử

Ôi quả tim nhân lành tình tràn ứ

Con xin vì công nghiệp vết thương sâu

Của thánh tâm rộng mở rất lớn lao

Chữa lành con vết thương lòng bé nhỏ

Chữa con khỏi niềm đau trong trí nhớ

Để không gì xảy đến với đời con

Sẽ làm con vương sầu khổ héo hon

Với muôn vàn nỗi lo âu tràn ứa

***

Xin chữa lành con đi, ôi lạy Chúa

Mọi vết thương độc dữ đã hằn sâu

Đã cắm rễ trong cuộc đời bể dâu.

Chúa ơi Chúa, con chỉ mong tha thứ

Kẻ làm con vương nghìn sầu tư lự

Chúa hãy xem những đau khổ sâu xa

Khiến lòng con không thể thứ tha.

Chúa đã đến thứ tha hồn sầu úa

Xin chữa lành tim con, ôi lạy Chúa.

***

Chữa con đi, ôi Giêsu của con

Những vết thương trong sâu thẳm cõi lòng

Từng gây nên những niềm đau thể lý

Xin dâng Chúa quả tim con bi lụy

Xin thương nhận thanh tẩy mọi tội tình

Và tặng ban những tình cảm thần linh

Giúp con sống hiền hoà và khiêm hạ

***

Xin chữa lành con đi ôi Chúa

Cả Con đau khổ vì mất những người thân

Và niềm đau dồn nén cả tâm thần

Hãy cho con bình an và vui sướng

Vì Chúa đã phục sinh và hằng sống.

Hãy làm con nên đích thực chứng nhân

Của Đấng Phục sinh, thắng tội, tử thần

Đấng vẫn luôn hiện diện nơi trần thế.

Amen