T7, 02 / 2018 11:01 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin ban cho con ước ao khao khát, kiếm tìm thật khôn ngoan, hiểu biết thực sự và chu toàn cách hoàn hảo những điều đẹp lòng Chúa.Lạy Thiên Chúa, xin Chúa sắp đặt cuộc đời con: điều Chúa đòi con phải làm, xin dạy cho con biết và giúp con theo đuổi cách đúng đắn và thích hợp với linh hồn.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin đừng để con lìa xa Chúa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, để khi thịnh vượng, con không kiêu căng, lúc gian nan, con không nản chí. Ước chi con không vui mừng hay buồn sầu vì một điều gì ngoại trừ điều dẫn đưa tới Chúa hay làm xa cách Chúa. Ước chi con chẳng ham muốn làm đẹp lòng ai hoặc sợ mất lòng ai, ngoại trừ Chúa.

Lạy Chúa, Xin cho con coi khinh mọi sự phù hoa và quí chuộng mọi điều thuộc về Chúa. Xin cho con chê chá n niềm vui không có Chúa, và không ao ước điều gì ngoài Chúa.Lạy Chúa, Xin cho con thích thú làm việc vì Chúa, chá n ghét mọi thứ nghỉ ngơi không có Chúa.Lạy Chúa, xin cho con biết năng hướng tâm hồn lên Chúa, và khi sa ngã, biết đau buồn và quyết tâm hối cải.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin giúp con vâng phục không chống đối, khó nghèo không bần tiện, trong sạch không hư hỏng, nhẫn nại không kêu ca, khiêm nhường không giả dối, vui vẻ không lả lơi, buồn phiền không chán nản, chín chắn không nặng nề, mau mắn không nông nổi, kính sợ Chúa không tuyệt vọng, chân thực không hai lòng, làm việc lành không tự mãn, sửa lỗi anh em không kiêu căng, biết xây dựng bản thân bằng lời nói và gương lành không giả dối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin ban cho con trái tim luôn thức tỉnh, để không tư tưởng tò mò nào làm xa Chúa, một trái tim cao thượng, không quyến rũ bất chính nào làm sa đoạ, một trái tim ngay thẳng, không tà ý nào làm chệch đường, một trái tim vững mạnh, không gian nan nào làm tan vỡ, một trái tim tự do, không tham vọng xấu xa nào chiếm đoạt được.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin ban cho con trí khôn nhận biết Chúa, lòng cần mẫn tìm kiếm Chúa, đức khôn ngoan gặp thấy Chúa, cách ăn nết ở đẹp lòng Chúa, đức kiên trì trung thành chờ đợi Chúa, và lòng tin tưởng sau cùng được kết hợp với Chúa. Xin cho con ở đời này được chia sẻ những khổ đau của Chúa để đền tội, trên đường lữ hành được hưởng các phúc lộc Chúa thương ban, trên quê trời được tận hưởng mọi hoan lạc của Chúa trong vinh quang.Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.