T4, 10 / 2017 8:24 Chiều | Đức Tin Jesus

Đã hơn 2.000 năm kể từ ngày Chúa Giêsu sinh ra, đến nay Kinh Thánh vẫn là sách bán chạy nhất thế giới, được dịch ra nhiều thứ tiếng và tái bản nhiều lần nhất. Vậy từ đâu Kinh Thánh lại có sức hút lớn lao như vậy?

Người Công giáo đọc Kinh Thánh để biết về buổi sơ khai của Giáo hội, biết Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài trong 33 năm Chúa sống ở trần gian… Với người không Công giáo thì ngoài đọc Kinh Thánh để hiểu… Kinh Thánh là gì, họ còn tìm cho mình những lẽ sống, hay đơn giản vì trân trọng những giá trị văn chương, lịch sử của bộ sách này. Bên cạnh những giá trị to lớn của Sách Thánh như dạy chúng ta ăn ngay ở lành, yêu thương tha nhân, làm điều lành tránh điều dữ, thì điều tôi tâm đắc là lời dạy của Chúa gần gũi với cuộc sống hôm nay: “Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34). Giữa xã hội xô bồ, con người ngày càng chạy theo nhiều thú vui vật chất, danh vọng thì Lời Chúa như ngọn đèn giúp chúng ta thức tỉnh để biết sống chậm lại, kiếm tìm những giá trị tốt đẹp, hơn là đánh đổi mọi thứ để thu về danh lợi giàu sang. Như Chúa đã nói: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26).

“Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em…” (Lc 12:25-30).

Trên đây là một ví dụ nhỏ trong vô vàn giáo huấn Chúa dạy, được thánh sử Luca viết lại bằng giọng văn gần gũi, sâu lắng. Vậy nên đọc Kinh Thánh chưa bao giờ muộn, như ông Môsê trong sách Ðệ Nhị Luật đã đề cập: “Người ta sống không nguyên bởi bá nh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.