Kinh Phụng Vụ – Chúa Nhật – Kinh Chiều

Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
Amen. Haleluia

THÁNH THI

Lạy Hóa Công, Ðấng tài tình xếp đặt
Cho ban ngày rực rỡ ánh hào quang,
Ngài dựng nên nguồn sống mới huy hoàng
Cho vũ trụ được khai nguyên từ đấy.

Sớm tới chiều chính khoảng thời gian ấy,
Chúa đặt tên truyền phải gọi là ngày.
Ðêm rợn rùng đang phủ xuống giờ đây,
Xin nghe tiếng kẻ khóc than cầu khẩn.

Ðừng để hồn khi tội còn mang nặng
Phải đọa đày xa kiếp sống bình an.
Bởi xưa nay điều vĩnh cửu chẳng màng
Mà vương vấn bao tội tình gian ác.

Mong cho hồn gõ cửa vào thiên quốc,
Phúc trường sinh được ân thưởng chan hòa,
Hết những gì tai hại, tránh cho xa,
Ta thanh tẩy mọi thói hư tật xấu.

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Ðức Kitô, Con Một Chúa,
Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần,
Từ ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở

Ca vịnh

Tv 109,1-5.7
Ðức Kitô là Vua và Thượng Tế

Ðức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1 Cr 15,25).

ÐC: Từ Xion, Ðức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Halêluia.

Sấm ngôn của Ðức Chúa
ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *
“Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,
để rồi bao địch thù,
Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con.”

Từ Xion, Ðức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài: *
Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

Ðức Chúa phán bảo rằng:
“Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,
vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

“Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,
tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con.”

Ðức Chúa đã một lần thề ước,
Người sẽ chẳng rút lời, *
rằng: “Muôn thuở, Con là Thượng Tế
theo phẩm trật Menkixêđê.”

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu
Ngài sẽ đập tan vương bángày phẫn nộ.

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,
nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
Amen. Haleluia

ÐC: Từ Xion, Ðức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Người, Người hiển trị đến muôn đời muôn thuở. Halêluia.

Tv 113A
Chúa giải thoát Ítraen khỏi Aicập

Anh em hãy biết rằng: mình cũng ra khỏi Aicập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âutinh).

ÐC: Trước thánh nhan Chúa, địa cầu rung chuyển. Halêluia.

Thuở Ítraen ra khỏi Aicập,
thuở nhà Giacóp rời bỏ ngoại bang, *
thì Giuđa trở thành nơi Chúa ngự, Ítraen nên lãnh địa của Người.

Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
sông Giođan cũng chảy ngược dòng. *
Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?
Giođan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? *

Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?
Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu,
hãy rung chuyển,
trước thánh nhan Chúa Trời nhà Giacóp, *
Người biến đá tảng thành hồ ao,
và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
Amen. Haleluia

ÐC: Trước thánh nhan Chúa, địa cầu rung chuyển. Halêluia.

Tc Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

ÐC: Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Halêluia.

Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,
Ðấng vinh hiển uy quyền. *
Những lời Người phán quyết
đều chân thật công minh. Halêluia.

Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi tất cả tôi trung của Chúa, * hỡi những ai lớn nhỏ
hằng kính sợ Người. Halêluia.

Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
đã lên ngôi hiển trị: *
Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

Halêluia. Vì nay đã tới ngày
cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người
đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
Amen. Haleluia

ÐC: Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng đã lên ngôi hiển trị. Halêluia.

Lời Chúa (2 Cr 1,3-4)

Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an.

Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.

Xướng đáp

XÐ Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
* trên vòm trời tận chốn cao xanh.
X Xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời. *

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa” (Magnificat)

ĐC: Chúa nói cùng ông Simon Phêrô : “Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như thế. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như thế.”

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở reo mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!

Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Ápraham
Và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại.
Amen. Haleluia

ĐC: Chúa nói cùng ông Simon Phêrô : “Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như thế.
Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như thế.”

Lời cầu

Vì được nên một với Ðức Kitô, như chi thể với đầu, chúng ta hãy tôn thờ Người và vui sướng kêu xin:

Đ/ Lạy Chúa Kitô, xin cho triều đại Chúa mau đến.

Chúa đã đặt Giáo Hội làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân, – xin cho Giáo Hội trung thành với sứ mạng của mình.

Chúa đã muốn quy tụ mọi anh em Chúa trong đại gia đình Giáo Hội, – xin cho chúng con hằng khát vọng ơn hiệp nhất.

Xin giữ gìn Ðức Giáo Hoàng và các Giám Mục trong tinh thần hiệp thông, – để các ngài phục vụ dân Chúa trên khắp hoàn cầu.

Chỉ có Chúa mới đem lại bình an đích thực cho thế giới, – xin cho chúng con nên những người kiến tạo hoà bình.

Khi sống lại, Chúa đã mở cửa trời cho chúng con, – xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa cũng được vào hưởng hạnh phúc muôn đời.

Đ/ Lạy Chúa Kitô, xin cho triều đại Chúa mau đến.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên
một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin…

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận